Senaste nyheter

2020-04-17

Besqab förvärvar del av RAW Property AB

Besqab har avtalat om förvärv av cirka 51% av aktierna i RAW Property genom en nyemission.

RAW Property AB är ett relativt nybildat bolag som fokuserar på att bygga oinredda lägenheter. Konceptet har tagits fram av arkitekterna Oliver Thornton och Johan Berg tillsammans med JEFF Fastigheter. RAW har idag markanvisningar för totalt cirka 120 bostäder i Uppsala, Linköping och ytterligare 80 under planering i Mälarhöjden. Den första produktionsstarten, 50 bostadsrätts-lägenheter i Rosendal i Uppsala, beräknas till sommaren 2020.

 

Besqab blir genom en nyemission ägare till ca 51% av aktierna i bolaget.

– Vi tilltalades av konceptet som kompletterar vår projektportfölj, säger Albert Koistinen, affärsutvecklare på Besqab och blivande styrelseordförande i RAW Property AB.
”Råa” lägenheter tilltalar sannolikt kunder som vill få ned den initiala köpeskillingen och dels kunder som vill få möjlighet att mer fritt forma sin nya bostad med stöd av en erfaren bostadsutvecklare. Dessutom blir produktionstiden kortare, säger Albert Koistinen.

 

– Vi tycker att Besqab är den perfekta köparen och samarbetspartnern i och med deras långa erfarenhet av bostadsutveckling och samtidigt innovativa och nytänkande organisation, säger Oliver Thornton, VD i RAW Property AB.

 

– Förvärvet innebär att Besqab får tillgång till en större geografisk marknad och möjlighet till kombinationsprojekt då RAW redan har flera attraktiva projekt i sin portfölj och har ambitionen att förvärva fler byggrätter, säger Magnus Ekström, CFO på Besqab.

 

RAW Property och dess produkter kommer att fortsätta marknadsföras och säljas under eget varumärke och verksamheten bedrivas i RAW Property. Besqabs affärsmodell kvarstår oförändrad, det vill säga att genom hela värdekedjan från ackvisition och detaljplanehand-läggning av råmark till produktion av nyckelfärdig bostad, erbjuda välplanerade och prisvärda bostäder utifrån lokal efterfrågan.

2020-06-23

Sveriges första RAW-projekt produktionsstartas i Uppsala

RAW Property AB, dotterbolag i Besqab-koncernen, produktionsstartar bostadsprojektet RAW Rosendal i Uppsala med 50 bostadsrättslägenheter.

2019-05-07

Uppsala först med ”råa” bostäder

Betonggolv, betongväggar och en helt öppen planlösning. Så kommer det att se ut i lägenheterna när projektet RAW Rosendal är…

Visa fler